Využití přebytků elektrické energie z výroby fotovoltaické elektrárny (FVE).

„Přebytky“ je nespotřebovaná elektrická energie dodávaná do sítě. Většina provozovatelů FVE dodává přebytky do sítě zdarma. Využití přebytků se týká pouze smluv v režimu zeleného bonusu.

Zelený bonus Z tomto režimu získává provozovatel FVE zelenou dotaci za každou vyrobenou kWh bez ohledu, zda energii spotřebuje nebo dodá do sítě. Pro takového provozovatele je výhodnější energii spotřebovat (využít přebytky).

Využití přebytků pomocí proudového relé je velmi jednoduché. Proudové relé sepne obvod spotřebiče ve chvíli kdy elektrárna dodává dostatek proudu. Velikost proudu lze nastavit. Proudové relé tak sepne spotřebič například bojler na ohřev teplé užitkové vody, přímotop, čerpadlo a jiné spotřebiče automaticky v době, kdy elektrárna dodává dostatek elektrické energie která by jinak odtekla bez užitku zdarma do sítě distributora.

Cena proudového relé se pohybuje do 1000 Kč. Například Hlídací proudové relé PRI-52, rozsah 0,5-25A AC

Osazení bojleru spirálou o nižším výkonu Pro majitele fotovoltaické elektrárny s menším výkonem, kteří chtějí ohřívat vodu v bojleru doporučuji zakoupit spirálu o nižší výkonu. Běžně se bojlery prodávají s příkonem 2000 W. Lze si však objednat spirálu i o výkonu 1000W nebo 750W. Investice do spirály se pohybuje do 400 Kč. Bojler se spirálou o nižším výkonu vodu ohřívá sice delší dobu, ale lépe využijete přebytky z vaší FVE.

Nevýhodu využití přebytků FVE v zapojení s proudovým relé Proudové relé snímá protékající proud z měniče do domácnosti a sepne i v případě, že elektrickou energii spotřebováváte již jiným spotřebičem např. zapnutou žehličkou. Existují i jiné systémy, které tyto nevýhody nemají avšak jejich instalace je složitější a dražší.

Zapojení proudového relé

Zapojení proudového relé s časovačem. Pokud FVE elektrárna během dne nedosáhne takového výkonu aby proudové relé sepnulo a vy potřebujete ohřát vodu v bojleru, pak je nutné spínací kontakt proudového relé připojit paralelně se spínacím kontaktem časového relé. Cena spínacích hodin se může pohybovat od 400-1500 Kč. Například SHT1/2

Ohřev vody v FVE Lze namítnou, že účinější ohřev lze dosáhnou solárními články. Domnívám se, že fotovoltaika má širší použití a snadnější instalaci.

 

Klíčová slova: Regulace dodávky elektrické energie, hlídání dodávky proudu, minimalizace dodávky fotovoltaických elektráren, sledování výroby, sledování spotřeby. Spínání elektrických spotřebičů podle výroby elektrického proudu z fotovoltaické elektrárky (FVE). Řízení vytápění z fotovoltaiky. Automatické zapínání přímotopu. Spotřeba výroby z fotovoltaické elektrárny