Nová verze 2.1.2.4 - Výkaz OTE

CS OTE

Nová verze 2.1.2.3 - Nové DPH 2013

Nová verze 2.1.2 ze dne 31.7.2012

5.3.2012 verze 2.1.1.4 s tiskovou sestavou Měsíční výkaz o spotřebě elektřiny výrobce. viz Novinky.

ČEZ Legislativní změny pro rok 2012

8.11.2011 verze 2.1.1 viz Novinky.

5.5.2011 verze 2.1.0.4 viz Novinky.

7.3.2011 verze 2.1.0 viz Novinky. Pro registrované zákazníky zdarma.

1.2.2011 verze 2.0.3.7 viz Novinky

22.1.2011 verze 2.0.3.5 viz Novinky

5.1.2011 verze 2.0.3.3 viz Novinky

Návod na změnu adresy distributora E.ON

26.10.2010 verze 2.0.3.0 viz Novinky

Návod na změnu identifikačního čísla společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

27.8.2010 verze 2.0.2.6 viz Novinky

10.7.2010 verze 2.0.2 viz Novinky

17.5.2010 verze 2.0.1. Čtvrtletní, půlroční a roční fakturace. Nastavení počátečního stavu na výrobně.

3.5.2010 verze 2.0.0.15. Vyúčtování přebytků.

31.3.2010 verze 2.0.0.13 Doporučujeme program aktualizovat.

17.3.2010 verze 2.0.0.12

12.3.2010 verze 2.0.0.11

9.3.2010 verze 2.0.0.10

4.3.2010 verze 2.0.0.9

1.3.2010 verze 2.0.0.8

26.2.2010 verze 2.0.0.3

25.2.2010 verze 2.0.0.2

24.2.2010 verze 2.0.0.1

21.2.2010 verze 2.0.0.0

Voltas

Počítačový program pro výrobce elektrické energie z obnovitelných zdrojů.  

Stav elektroměru

Tisk faktury

Tisk faktury

Tisk faktury

Stav elektroměru Tisk faktury Tisk měsíčního výkazu Tisk čtvrtletního výkazu

 
Hlavní funkce programu VOLTAS

 • Fakturace výroby  ČEZ, E.ON, PRE a jiné.
 • Faktura za přebytky
 • Měsíční výkaz o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů
 • Měsíční výkaz o spotřebě elektřiny výrobce *Novinka
 • Čtvrtletní výkaz energetickému regulačnímu úřadu
 • Hlášení o předpokládaném množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů
 • Evidence vyrobené elektrické energie. Zápis stavů elektroměru, vyhodnocení výroby, exporty a tisk seznamu.
 • Evidence spotřebované elektrické energie. Vyhodnocení zeleného bonusu
 • Podporuje režim přímého výkupu i zeleného bonusu
 • Výkup přebytků
 • Měsíční výkaz ERÚ 1-12 o výrobě elektřiny se součtovým instalovaným výkonem vyšším nez 0,5 MW
 • Informační funkce hodnocení výroby
 • Informační funkce hodnocení zisku
 • Grafické znázornění informační funkce


Instalace programu VOLTAS

Práce s programem VOLTAS a zápis údajů do systému OTE


Agenda Fotovoltaika program software obnovitelné zdroje. Výroba elektrické energie. prodej přebytků do sítě. Formulář číslo 541/2005 SB 468/2009 Sb, příloha sbírky zákonů. Tisk formuláře 541. solární články, vývoj software, fotovoltaické panely. Programování na zakázku. Excel Elektronický formulář měsíční výkaz o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů. Fakturujeme vám za dodanou / vykázanou elektřinu z fotovoltaiky na základě zjištěných údajů elektroměru. Způsob zúčtování regulační energie. Dodávka elektřiny do lokální nebo regionální distribuční soustavy. Elektronický měsíční výkaz. cena za decentrální výrobu a zelený bonus. Povinné výkaznictví FVE. Měsíční výkaz, Čtvrtletní výkaz ERÚ, Roční hlášení ERÚ popis vyplnění. Kvartální výkaz ERÚ. Software pro bioplynové stanice. Software pro vodní elektrárny, Software pro větrné elektrárny.
BPS